Warsztat    Terapii   Zajęciowej
                                                             STOWARZYSZENIA ''BLIŻEJ CIEBIE'' W ŚWIDNICY

 
                bo mamy wiele powodów do radości

            .     
         Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" przy Zespole Szkół Specjalnych utworzyło Warsztat Terapii Zajęciowej  z siedzibą w Świdnicy przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, w obiekcie stanowiącym własność  Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy. 
        Utworzenie i prowadzenie WTZ datuje się z dn.  05 grudnia 2012 r.   Warsztat znajduje się w bardzo nowoczesnym obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, który stanowi Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Centrum zapewnia edukację i rehabilitację   na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych tj.: wczesne  wspomaganie, przedszkole ,szkoła podstawowa gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, specjalistyczne poradnie: logopedyczna i rehabilitacyjna, wad postawy i dla zapewnienia kontynuacji   dalszej rehabilitacji zawodowo – społecznej prowadzony jest  Warsztat Terapii Zajęciowej.
KRS - 0000317134