Kulinarno - Gastronomiczna

Pracownia będzie skierowana do uczestników z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną w tym zespół Downa.
Celem zajęć w pracowni kulinarno-gastronomicznej będzie nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przygotowujących do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz pracy pod nadzorem w małej gastronomii. Nauka, kształtowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi sprzętów kuchennych.
Zajęcia edukacyjne prowadzone będą w bardzo dobrze wyposażonej kuchni, co pozwali na naukę obsługi sprzętów AGD znajdujących się w pracowni. Uczestnicy nauczą się samodzielnego przygotowania posiłków, nakrywania i podawania do stołu, jak również sprzątania po posiłkach. Czynności związanych z zaspokajaniem najważniejszych potrzeb życiowych jak również przygotowania posiłków na różne okazje, w tym ciast. Zajęcia pozwolą na rozwijanie poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnych relacji w grupie. Uczestnictwo w zajęciach nauczy zaradności życiowej potrzebnej w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzone z uczestnikami zajęcia w ramach rehabilitacji społecznej ukształtują cechy pożądane w relacjach społecznych takie jak odpowiedzialność, samodzielność i wytrwałość oraz umiejętności współdziałania.
Zajęcia w pracowni to również trening ekonomiczny - planowanie budżetu domowego oraz listy zakupów. Podstawą do pracy i jednocześnie narzędziami służącym instruktorowi w ocenie słuszności działań będzie Indywidualny Program Rehabilitacji oraz Regulamin Pracowni Kulinarno-Gastronomicznej.
W ramach zajęć terapeutycznych będą organizowane zajęcia ruchowe, przy muzyce, z elementami metody Dobrego Startu itp. Będą również realizowane zajęcia terapeutyczne wyrównujące deficyty rozwojowe metodami tradycyjnymi oraz z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
Zakładane osiągnięcia:
Uczestnicy w/w pracowni na miarę swoich możliwości powinni:
- zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie zaradności życiowej,
- poznać zasady odpowiedniego zachowania się przy stole,
- przygotować uczestników do podjęcia w przyszłości zatrudnienia w małej gastronomii, poprzez nauka umiejętności przygotowania potraw na specjalne okazje: urodziny, święta , uwrażliwienie na estetykę przygotowanych potraw, kształtowanie umiejętności dekoracji stołu, wyrabianie nawyków estetycznych,
- utrwalić wiadomości związane z prawidłowym przechowywaniem żywności.