Warsztat    Terapii   Zajęciowej
                                                             STOWARZYSZENIA ''BLIŻEJ CIEBIE'' W ŚWIDNICY

 
                bo mamy wiele powodów do radości

            .     


WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" Świdnica

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, z inicjatywy Stowarzyszenia Bliżej Ciebie. Działamy od grudnia 2012 roku. Warsztat prowadzi rehabilitację zawodową, społeczną i zdrowotną. W pracowniach WTZ prowadzony jest proces terapeutyczny, którego celem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do zawodu, a w przyszłości do podjęcia pracy zarobkowej . Proces terapeutyczny ma za zadanie także przygotować do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i samorealizacji – na miarę możliwości każdego uczestnika. Cały sprzęt, maszyny, elektronarzędzia, znajdujące się w poszczególnych pracowniach mają za zadanie zapoznać uczestnika warsztatu z zasadami ich działania, funkcjonowania i przestrzegania zasad BHP, a przede wszystkim przygotować do pracy na odpowiednim stanowisku i przysposobić do zawodu.Dzięki zajęciom w pracowniach WTZ uczestnicy zdobywają różne umiejętności, które niezbędne są dla ich codziennego funkcjonowania.