Warsztat    Terapii   Zajęciowej
                                                             STOWARZYSZENIA ''BLIŻEJ CIEBIE'' W ŚWIDNICY

 
                bo mamy wiele powodów do radości

            .     

Nasze pracownie

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA - „Czerwone korale”
Pracownia zajmuje się rozwijaniem uzdolnień oraz zainteresowań uczestników poprzez różnego rodzaju prace artystyczne, m.in.:
wytwarzanie kartek okolicznościowych – świątecznych
malowanie elementów drewnianych, ceramicznych, szklanych
lepienie obrazów i figurek z masy solnej
wytwarzanie różnych ozdób z makaronu i innych produktów spożywczych malowanie, rysowanie, wyklejanie obrazków różnymi materiałami (bibułą, papierami kolorowymi, skrawkami materiałów, tapet, serwetek )
PRACOWNIA KRAWIECKA –
„ Nićmi malowane”

Uczestnicy posługują się przyborami do kroju i szycia, haftu oraz szycia na maszynie, wykonywania różnych ozdób filcowych, torebek, posługiwania się żelazkiem. Poznają ściegi podstawowe, ozdobne; nauczą się podstawowych czynności krawieckich: przyszywania guzika, cerowania, przeciągania tasiemek, gumek, itp.
Prace w pracowni krawieckiej mają za zadanie także rozwijać zdolności poznawcze i intelektualne, wpływać na sprawność psychomotoryczną, uczyć cierpliwości, wytrwałości i wyobraźni. Rozwijać sprawność manualną, precyzję ruchów, uwagę, koncentrację i orientację przestrzenną.
PRACOWNIA FLORYSTYCZNA 
Piękno zaklęte w wiklinie i kwiatach”

Zajęcia w pracowni florystycznej mają za zadanie uczyć uczestników wiedzy na temat uprawy roślin, kwiatów, drzew, krzewów i ich pielęgnacji. Prace takie jak uprawa warzywniaka, pielęgnacja rabatek z kwiatkami, pielęgnacja drzew, krzewów, zrywanie owoców – wyrabia nawyk prawidłowego posługiwania się narzędziami ogrodniczymi, uczy rozróżniania roślin i ich nazw i warunków, jakie powinny być im zapewnione, aby mogły się prawidłowo rozwijać. W okresie zimowym, gdy praca na działce jest niemożliwa, dlatego uczestnicy będą wykonywać różnego rodzaju stroiki świąteczne z zasuszonych i wcześniej zebranych, przygotowanych roślin, owoców.
PRACOWNIA TECHNICZNA
„Cuda techniki” 

Uczestnicy pracowni technicznej uczą się prostych czynności technologicznych takich jak: wymiarowanie, zestawienie elementów, przygotowanie prostych szkiców, poznają różnego rodzaju kleje, uczą się przeprowadzania prostych prac remontowo - naprawczych, robienia pomiarów przy użyciu narzędzi pomiarowych. Bardzo ważnym elementem nauki w tej pracowni jest poznawanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także bezpiecznego korzystania z narzędzi i urządzeń służących do prac technicznych. 
PRACOWNIA INFORMATYCZNA 
„Urocze Wspomnienia”
Uczestnicy tej pracowni, uczą się podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, doskonalą pisownię, przestrzegają zasad interpunkcji, a także opracowują rysunki w programach graficznych. Podopieczni w pracowni komputerowej nabierają podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem i urządzeniami biurowymi takimi jak skaner, kopiarka i drukarka.Głównym celem jest tworzenie strony internetowej warsztatu, wykonywanie zleceń od innych pracowni, czy administracji: wizytówki, pocztówki okolicznościowe i świąteczne, plakaty, reklamy promujące WTZ.
PRACOWNIA EDUKACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

W pracowni tej będą odbywały się zajęcia edukacyjne i terapeutyczne.Zajęcia edukacyjne będą polegały na wyposażaniu uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji społecznych, komunikacyjnych (w tym alternatywnych form komunikacji) oraz funkcjonowania osobistego i społecznego. Uczestnicy na miarę swoich możliwości będą uczyli się przygotowywania posiłków, obsługi podstawowych urządzeń AGD, wykonywania czynności porządkowych i higienicznych, będą nabywali wiedzę o otaczającym świecie. Ponadto podczas wyjść będą poznawali w najbliższym środowisku instytucje użyteczności publicznej np. sklepy, przychodnie, pocztę i nabywali umiejętności poruszania się i korzystania z nich.