Warsztat    Terapii   Zajęciowej
                                                             STOWARZYSZENIA ''BLIŻEJ CIEBIE'' W ŚWIDNICY

 
                bo mamy wiele powodów do radości

            .     

Rehabilitacja
  W czasie rehabilitacji ruchowej podopieczni uczestniczą w zajęciach grupowych oraz indywidualnych. Codziennie odbywa się gimnastyka poranna, która mobilizuje, pobudza i przygotowuje do pracy na pracowniach. Każda pracownia bierze udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych, które polepszają sprawność i wydolność fizyczną, wzmacniają mięśnie i utrzymują prawidłowy zakres ruchu w stawach.Na sali gimnastycznej odbywają się zajęcia indywidualne: ćwiczenia siłowe, koordynacyjne, korekcyjne, aerobik, gry i zabawy ruchowe oraz masaż, które są dostosowane do potrzeb i stanu zdrowia podopiecznych.

gimnastyka-ruchomy-obrazek-0023