Warsztat    Terapii   Zajęciowej
                                                             STOWARZYSZENIA ''BLIŻEJ CIEBIE'' W ŚWIDNICY

 
                bo mamy wiele powodów do radości

            .     
WTZ ISTNIEJE 5 LAT - to czas, który był intensywnym okresem organizacyjnym warsztatu z dużym nakładem pracy wszystkich osób zatrudnionych w WTZ we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia BLIŻEJ CIEBIE i Dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy; Powiatem Świdnickim; Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
Działalność WTZ była wspierana przez darowizny finansowe i rzeczowe od firm Kȕchne w Wałbrzychu, Leroy Merlin, „Bo Je Ro” ADAJA, PASOL w Świdnicy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – Boleścin, osoby prywatne, współpracowaliśmy również z Auchan w Wałbrzychu i Galerią Świdnicką celem przeprowadzenia Kiermaszy.
Ponadto współpracujemy z placówkami: DPS w Jaskulinie, Dom Dziennego Pobytu „Przystań” i ŚDS w Świdnicy; Warsztatami Terapii Zajęciowej w powiecie , fundacją Krzyżowa i Polny Kwiat w celu realizacji projektów; w zakresie zajęć praktycznych uczestników z Usługami Kserografii P. Jacka Orzechowskiego. ………………………..
Warsztat jest bardzo dobrze doposażony w sprzęt i urządzenia w poszczególnych pracowniach, ponadto ma możliwości korzystania ze specjalistycznego sprzętu i pomieszczeń ZSS m.in. Sala Doświadczania Świata, sala gimnastyczna, sale do zajęć z gospodarstwa domowego oraz przestronnych boisk na placu za obiektem szkoły 

Darowizna

 

Wspierają nas

 
 
Logo Transferuj.pl

Współpraca: