Warsztat    Terapii   Zajęciowej
                                                             STOWARZYSZENIA ''BLIŻEJ CIEBIE'' W ŚWIDNICY

 
                bo mamy wiele powodów do radości

            .     
W naszym warsztacie prowadzimy szereg zajęć dodatkowych mających różne celowe działania wspomagające rozwój uczestników. 
Dają nam one możliwość precyzyjnego poznania predyspozycji poszczególnych jednostek oraz ukierunkowania uczestnika w dyscypliny w których jego rozwój przyniesie widoczniejsze efekty.